نزدک 100، پیش‌بینی قیمت طلا: آیا فدرال رزرو یک رالی بابانوئل را روشن کرده است؟

این مقاله به بررسی چشم‌انداز فنی طلا و نزدک 100 می‌پردازد و سطوح قیمتی کلیدی را تحلیل می‌کند که در صورت نقض، می‌تواند حرکت‌های جهت‌دار بزرگ‌تر را تسریع کند.

منبع: https://www.dailyfx.com/news/nasdaq-100-gold-price-forecast-has-the-fed-greenlighted-a-santa-claus-rally-20231129.html

  AUD/USD بالاتر می رود - RBA خط مشی را دست نخورده می گذارد، در مورد نرخ پیاده روی بحث می شود