نماینده جمهوریخواه: آمریکا باید تهدید چین علیه تایوان را جدی بگیرد


تهران- ایرنا- «مایک کالاگر» رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین گفت که ایالات متحده باید تهدید پکن علیه تایوان را جدی بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077485/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85077485/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C