نماینده مجلس پاکستان: دیدار رئیسی از چین بیانگر بیهودگی آثار تحریم‌ها است


تهران- ایرنا – رئیس کمیته امور دفاعی مجلس سنای پاکستان سفر آیت‌الله رئیسی به پکن به ویژه برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را به سود منطقه از جمله پاکستان دانست و اظهار داشت: سفر رئیس جمهوری ایران بیانگر شکست آثار تحریم‌ها است و غرب باید این واقیعت را درک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031059/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85031059/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
  ادعای استولتنبرگ: ارسال سلاح به اوکراین زمینه‌ساز صلح می‌شود