هزاران کارگر اندونزیایی به حکم کار رئیس جمهوری اعتراض کردند


تهران- ایرنا- هزاران کارگر در اندونزی امروز شنبه اعتراضات خیابانی در جاکارتا پایتخت این کشور در اعتراض به صدور حکم کار رئیس جمهوری این کشور برگزار کردند و از پارلمان این کشور درخواستند تا این حکم را رد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998208/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84998208/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
  عناوین روزنامه‌های جهان؛ چین مرزهایش را پس از ۳ سال قرنطینه به روی گردشگران باز کرد