همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان از امتیازات فاخر ایرانیان است


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تنوع فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان در طول تاریخ و میزبانی از همه مردم از هر دین، نژاد، مذهب از امتیازات فاخر فرهنگی ایرانیان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093001/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA