همکاری ژاپن و آمریکا در زمینه نسل بعدی راکتورهای اتمی


تهران- ایرنا – ژاپن و آمریکا طی مذاکرات وزیران انرژی کشورهایشان به توافقی در زمینه تقویت همکاری دوجانبه برای توسعه نسل بعدی راکتورهای اتمی دست یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994249/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C

  پاکستان نشست مشترک با چین و طالبان افغانستان برگزار می کند