وزیر خارجه چین : آمریکا سیاست های اشتباهش درباره چین را تغییر دهد


تهران- ایرنا- «چین گانگ» وزیر خارجه چین با تاکید بر ضرورت تغییر سیاست های اشتباه واشنگتن علیه پکن در عین حال گفت که کشورش خواهان احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری مبتنی بر برد-برد با آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066114/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1

  ایرباس با کمک چین به سمت سوخت های پاک می رود