وزیر دفاع آلمان: چین را باید براساس اعمالش قضاوت کنیم


تهران- ایرنا- “بوریس پیستوریوس” وزیر دفاع آلمان با اشاره به طرح صلح ارائه شده از سوی چین گفت که پکن را باید با اعمالش قضاوت کرد نه حرف‌هایش.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041337/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85041337/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
  تحریم‌های کالاهای ماهواره‌ای کره‌جنوبی علیه کره شمالی