وزیر دفاع آمریکا به کره جنوبی سفر می‌کند


تهران- ایرنا- وزارت دفاع کره جنوبی از ملاقات وزیر دفاع آمریکا با مقامات سئول در روزهای آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001216/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF