پایان همایش بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای در هیروشیما


تهران- ایرنا- کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای ژاپن روز دوشنبه در هیروشیما به کار خود پایان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968045/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/84968045/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7
  آسان بورس پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی | persianforexacademy