پروازهای شرکت هواپیمایی چین به ایران به زودی از سرگرفته می‌شود

به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، همه مسافران ملزم هستند پنج روز قبل از سوار شدن در هواپیما، قرنطینه شوند.

دفتر نمایندگی این شرکت هواپیمایی چین در تهران نیز ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که این شرکت چینی با هفته ای یک پرواز بین تهران و ارومچی ، فعالیت خود در مسیر ایران را از سر خواهد گرفت و در آینده ممکن است تعداد این پروازها و نیز تعداد مقصدها افزایش یابد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده است که خطوط هوایی جنوبی چین در نظر دارد پروازها به تهران و ارومچی را از ۹ اکتبر(17 مهر ماه امسال) از سر گیرد و در شروع فعالیت، هفته ای یک پرواز رفت و برگشت از سوی این شرکت هواپیمایی چینی بین تهران و ارومچی انجام خواهد شد.

شهروندان ایران و چین به ویژه تجار و دانشجویان بارها خواستار افزایش پروازها بین دو کشور بوده اند و راه اندازی این خط پروازی جدید، خبر خوبی برای شهرواندن هر دو کشور محسوب می شود.

افزایش پروازها بین ایران و چین می تواند به تقویت روابط دو کشور به ویژه در زمینه تردد دانشجویان و تجار و در مجموع به توسعه مناسبات دو طرفه از جمله در حوزه های بازرگانی و فرهنگی کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84878747/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

از زمان شیوع کرونا پروازهای بین ایران و چین به حداقل رسیده است. در مدت شیوع کرونا فقط شرکت هواپیمایی ماهان هفته ای یک پرواز بین ایران و چین داشته است.

  Euro Area Growth Ticks Higher; EUR/USD Holds Above 1.1000