پکن: پروازهای نظامی چین، پاسخی به «تبانی» آمریکا و تایوان است


تهران- ایرنا- چین اعلام کرد که افزایش شمار پروازهای نظامی این کشور در نزدیکی تایوان به دلیل «تبانی سیاسی» این جزیره با آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995983/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/84995983/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
  نخست‌وزیر هند: سازمان ملل نیازمند اصلاحات است