چالش‌های آلمان در سال ۲۰۲۳ ؛ از انرژی تا چین


تهران- ایرنا- شبکه خبری دویچه‌وله در پایان یک سال «آشفته» برای دولت آلمان، با انتشار گزارشی، چالش‌های این کشور در سال جدید میلادی از بحران انرژی گرفته تا چین را مورد بررسی قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985417/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/84985417/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86