چین: آمریکا از مداخله در مساله تایوان پرهیز کند


تهران- ایرنا- وزارت امورخارجه چین هشدار داد: آمریکا باید از مداخله در مساله تایوان پرهیز کرده و هرگونه دیدار رسمی و مبادلات نظامی با جزیره تایوان را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033850/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF

  آمریکا: ایالات متحده نمی‌تواند در ساخت کشتی‌های جنگی با چین برابری کند