چین: آمریکا عامل مصائب مالی پاکستان است


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین با اشاره آشکار به آمریکا گفت سیاست های مالی یک کشور مشخص دلیل اصلی تمام مشکلات بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله پاکستان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045189/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85045189/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
  رئیس جمهوری چین: تقویت قدرت نظامی، لازمه ایجاد یک چین مدرن است