چین از "عصر جدید" روابط با آسیای مرکزی استقبال کرد


تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین در نشستی با سران کشورهای آسیای مرکزی از “عصر جدید” روابط پکن با این منطقه استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115089/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85115089/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF