چین امروز


تهران – ایرنا – چندی است سیاست های شکست خورده آمریکا در افغانستان و حتی اوکراین موجب شده تا این کشور برخی از پایگاه های خود را در غرب آسیا از دست بدهد و چین بتواند به تاسی از شعار”مائو” با عقب نشینی آمریکا از هر بخش منطقه به سرعت جای این کشور را بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968843/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/84968843/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2