چین: با ایجاد نسخه آسیایی ناتو مخالفیم


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت دفاع چین در کنفرانس خبری اعلام کرد چین قاطعانه با هرگونه حضور ناتو در مسائل آسیا-اقیانوسیه به بهانه موضوعی به نام ” چالش چین ” برای ایجاد نسخه آسیا-اقیانوسیه ای از ناتو مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086255/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85086255/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85