چین: توافق ایران-عربستان حاکی از کارآمدی گفت‌وگو برای حل مسائل منطقه‌ای است


تهران -ایرنا- سفیر چین در کره جنوبی در مصاحبه با روزنامه محلی گوانگجو دیلی گفت : نتایج مهم گفت‌وگوی پکن بین عربستان سعودی و ایران نشان می‌دهد که گفت‌وگو و رایزنی تنها راه درست برای حل مسائل منطقه‌ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079335/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85079335/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84