چین: جامعه جهانی از تلاش طالبان برای توسعه و بازسازی افغانستان حمایت کند


تهران- ایرنا- همزمان با سفر وزیر امور خارجه چین به پاکستان برای انجام ملاقات سه جانبه با وزیر خارجه پاکستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه ای خواستار حمایت جهانی از تلاش طالبان برای بازسازی و توسعه افغانستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102957/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85102957/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86