چین در اطراف تایوان «رزمایش تهاجمی» برگزار کرد


تهران- ایرنا- چین اعلام کرد که در واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز تایپه و واشنگتن روز یکشنبه «رزمایش تهاجمی» در دریا و حریم هوایی نزدیک تایوان انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980487/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84980487/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF