چین سفیر تایوان در آمریکا را تحریم کرد


تهران- ایرنا- پکن، «هسیائو بی‌کیم» سفیر تایوان در آمریکا و خانواده‌اش را در فهرست تحریم قرار داد و از ورود به سرزمین اصلی چین، هنگ‌کنگ ماکائو منع کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075891/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85075891/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
  وزیر امورخارجه چین: چین متعهد به صلح و توسعه جهانی است