چین هرگونه ارسال سلاح به طرفین جنگ اوکراین را رد کرد


تهران- ایرنا- «گنگ شوانگ» معاون سفیر چین در سازمان ملل تاکید کرد که پکن به هیچ یک از طرف‌های درگیر در اوکراین سلاح نداده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115279/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF