چین: ژاپن حاکمیت ما را به طور جدی نقض کرده است


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین نسبت به ادعاهای ارضی ژاپن نسبت به آب‌های مورد مناقشه در دریای چین شرقی واکنش نشان داد و اعلام کرد که توکیو به طور جدی حاکمیت پکن را نقض کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059206/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  معاون دبیرکل سازمان ملل: طالبان فورا به منع آموزش دختران پایان دهد