ژاپن بدنبال فصل تازه روابط با دولت جدید برزیل


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه ژاپن که به برزیل سفر کرده است، اعلام کرد این کشور روابط خود را با دولت جدید بزریل به ریاست لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا که با آغاز سال نو میلادی کار خود را آغاز کرد، تقویت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995456/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/84995456/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84