کارشناسان چینی: نشست تسای و مک کارتی تنش را افزایش خواهد داد


تهران -ایرنا- کارشناسان چینی می گویند دستکاری موذیانه ایالات متحده در مسئله تایوان باعث افزایش درگیری های بیشتری با چین خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075319/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

  خط تجاری چین و افغانستان به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد