کره جنوبی در آستانه بحران مالی


تهران- ایرنا- بر پایه یک نظرسنجی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی کره جنوبی که از سوی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، تقریبا ۶۰ درصد از کارشناسان اقتصادی و مالی نگران هستند که به دلیل افزایش هزینه های استقراض، این کشور در کوتاه مدت با بحران مالی مواجه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954299/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C