کمیته روسای موزه‌های «ائتلاف حفاظت از میراث‌فرهنگی آسیا» تشکیل شود


تهران – ایرنا – قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اعضای ائتلاف برای حفاظت از میراث‌فرهنگی آسیا خواست در کنار «سفیران جوان» و «تشکل‌های مردم نهاد»، کمیته روسای موزه‌های ملی کشورهای عضو تشکیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092650/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85092650/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84