کیودو: چین تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را سه برابر می‌کند


تهران- ایرنا- منابع رسانه‌ای مدعی شدند که چین در نظر دارد زرادخانه کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا سال ۲۰۳۵ سه برابر کرده و به ۹۰۰ کلاهک برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027329/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

  تایوان مدعی رهگیری ۱۳ هواپیما و ۴ کشتی چینی شد