گرامیداشت یاد سردار دلها در چین/ شهید سلیمانی متعلق به همه آزادگان جهان


تهران – ایرنا – همزمان با گرامیداشت یاد بزرگ ترین قهرمان جبهه مقاومت و مبارزه با ترور در سومین سالروز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، سفارت جمهوری اسلامی در چین نیز شب گذشته میزبان مراسمی با حضور شخصیت های چینی علاقمند به شهید سلیمانی و جمعی از ایرانیان مقیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989060/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86