گزارش مشاغل مختلط بریتانیا نباید BoE را منصرف کند

متوقف کردن!

از 19 دسامبر 2022، این وب سایت است دیگر برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.

محتوای این سایت درخواستی برای تجارت یا افتتاح حساب با هیچ کارگزاری یا شرکت تجاری مستقر در ایالات متحده نیست.

با انتخاب کادر زیر، تایید می‌کنید که هستید نه مقیم ایالات متحده

منبع: https://www.dailyfx.com/news/forex-gbp-breaking-news-mixed-uk-jobs-report-should-not-deter-boe-wv-20231212.html

  نخستین رزمایش ترکیبی کره جنوبی و آمریکا آغاز شد