گوترش: خلع سلاح هسته‌ای جهان ممکن است


تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان ملل متحد در مصاحبه با رسانه‌ای ژاپنی و در حاشیه اجلاس گروه ۷ در هیروشیما گفت: تحقق مضمون اجلاس گروه ۷ که دنیایی بدون سلاح هسته‌ای تعریف شده، امکانپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116581/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85116581/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA