گوترش: زمان اصلاحات در شورای امنیت و «برتون وودز» فرا رسیده است


تهران- ایرنا – «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز یکشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در حاشیه اجلاس گروه ۷ در هیروشیمای ژاپن اعلام کرد: زمان اصلاحات هم در شورای امنیت و هم در نظام مدیریت پولی «برتون وودز» (Bretton Woods system) و همسو شدن با واقعیت های دنیای امروز فرا رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117318/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85117318/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA