آمریکا فروش تسلیحات اف-۱۶ به تایوان را تصویب کرد


تهران- ایرنا – پنتاگون اعلام کرد دولت آمریکا فروش تسلیحات اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط با آنرا به تایوان تصویب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045149/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  پکن خواستار لغو فوری فروش سلاح به تایوان از سوی واشنگتن شد