تاکید نخست وزیر کره جنوبی بر حمایت از اوکراین


تهران- ایرنا – دفتر نخست وزیر کره جنوبی اعلام کرد «هان دوک سو» در گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینی خود بر حمایت کشورش از اوکراین در مقابل روسیه تاکید کرد


منبع: https://www.irna.ir/news/84979079/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/84979079/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86