ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر چین به ۱.۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید

بر اساس گزارش اداره ملی انرژی، مجموع ظرفیت نصب شده کشور برای تولید انرژی های تجدیدپذیر طی ۱۰ سال گذشته به ۱.۱ میلیارد کیلووات افزایش یافته است و ظرفیت تولید نیروگاه های آبی، بادی، خورشیدی و زیست توده در رتبه های برتر در جهان قرار گرفته است.

این رقم ۱۰ سال پیش تنها ۲.۷ درصد بود و چین در آن زمان بیشتر انرژی خود را از زغال سنگ تامین می‌کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84819296/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از چاینا دیلی، ظرفیت نصب شده تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در چین طی ۱۰ سال گذشته ۹۰ برابر شده و این کشور را به عنوان رهبر جهانی استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل کرده است.

در برنامه چهاردهم توسعه پنج ساله چین مقرر شده که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر به ۵۰ درصد از کل ظرفیت تولید این کشور رسیده و ظرفیت تولید برق از باد و خورشید نیز دو برابر شود.

کارشناسان می‌گویند چین سال‌هاست که رهبری تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا را بدست گرفته و در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده برق از باد و خورشید است. این کشور همچنین بزرگترین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود.

براساس این گزارش، مجموع ظرفیت نصب شده برای تولید برق از باد و خورشید در چین به ۶۷۰ میلیون کیلووات رسیده که ۹۰ برابر رقم گزارش شده در سال ۲۰۱۲ است.

دولت چین می‌گوید در پنج ماهه نخست امسال ظرفیت جدید نصب شده برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ۴۳.۴۹ میلیون کیلووات رسیده و ۸۲.۱ درصد به ظرفیت نصب شده تولید برق جدید در این کشور افزوده است.

  چین: آمریکا از نظر جاسوسی مقام اول را در جهان دارد

چین به لطف تقاضای انبوه بازار داخلی، مزایای بی‌نظیری در تقویت نصب برق پاک دارد، در حالی که اپراتورهای شبکه دولتی در این کشور نیز می‌توانند خروجی انرژی‌های تجدیدپذیر را تضمین کنند.