عناوین روزنامه‌های جهان؛ «الازهر» کالاهای سوئدی و هلندی را تحریم کرد


تهران-ایرنا- حساب‌های ترامپ به اینستاگرام و فیسبوک باز می‌گردند، بایدن ارسال ۳۱ فروند تانک آبرامز به اوکراین را تایید کرد و «الازهر» مصر در واکنش به سوزاندن قرآن کریم کالاهای سوئدی و هلندی را تحریم کرد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز پنجشنبه ۶ بهمن (۲۶ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010833/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85010833/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85