پیش بینی افزایش تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- رشد تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۳میلادی به ۵ درصد خواهد رسید که این مساله نشان دهنده اعتماد این کشور به بهبود اقتصادی و در عین حال تعادل در برابر نوسانات اقتصادی و بحران های جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047887/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3

  دریاسالار آمریکایی: واشنگتن باید از هم اکنون برای تهاجم چین به تایوان آماده شود