پیش بینی قیمت USD: تست مجدد مقاومت DXY


منبع: https://www.dailyfx.com/news/forex-usd-price-forecast-dxy-resistance-re-test-wv-20230606.html

  استولتنبرگ خواستار همکاری ناتو و کره جنوبی برای مقابله با چین شد